DanhNgôn.info - Thư viện danh ngôn cho cuộc sống

Thảo luận trong 'Sách - Truyện - Thơ' bắt đầu bởi DanhNgon.info, 21/3/11.

 1. [​IMG]DanhNgôn.info - Lời hay ý đẹp dành cho cuộc sống

  Bạn có thể chèn đoạn mã bên dưới vào trang web của mình để hiển thị ngẫu nhiên một danh ngôn bất kì
  Mã:
  <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">!window.jQuery && document.write('<script src="http:\/\/www.danhngon.info\/jquery-1.4.3.min.js"><\/script>');</script>
    <script type="text/javascript" src="http://www.danhngon.info/DanhNgon-widget.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://www.danhngon.info/get/"></script>
    <script type="text/javascript">
    jQuery('.DanhNgon-Widget').vTicker({
        speed: 1000,
        pause: 5000,
        showItems: 1,    // 1 ... 5
        animation: 'fade',  // fade, slide
        direction: 'down'  // down, up
      });
    </script>


   

Chia sẻ trang này