Chíc chíc

Sinh nhật
Tháng chín 6

Liên hệ

Yahoo! Messenger
hangdtv

Chữ ký

Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Bốn ngọn nến lung linh! :love:

Following

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top