Me Chip Tom Bi

Chữ ký

Nhiều người cứ mơ sắm xe sang, mua điện thoại xịn... Xa xỉ! Mình chả bao giờ thích những thứ đó. Mình chỉ thích... tiền thôi :-$

http://vn.myblog.yahoo.com/tamhotran/
Top