Nội dung mới nhất bởi Me Minh "meo"

 1. Me Minh "meo"

  (6.2017~Nay) Thuốc, mỹ phẩm xách tay Pháp từ đợt 25 ~ Nay - 100% lãi ủng hộ quỹ chung

  Em xin phép tổng kết lãi hàng Pháp: ** 30.2 - (gửi dịch vụ 1.2021): - Tiền hàng gốc: 3,105K - Cước vận chuyển: 672K - Tiền hàng bán: 4,950K - Tiền lãi góp quỹ: 1,173K ** 30.3 - (gửi dịch vụ 3.2021): - Tiền hàng gốc: 4,193K - Cước vận chuyển: 896K - Tiền hàng bán: 6,00K - Tiền lãi góp quỹ...
 2. Me Minh "meo"

  (6.2017~Nay) Thuốc, mỹ phẩm xách tay Pháp từ đợt 25 ~ Nay - 100% lãi ủng hộ quỹ chung

  Em xin phép tổng kết lãi hàng Pháp 30 - (gửi dịch vụ): - Tiền hàng gốc: 8,114K - Cước vận chuyển: 1,568K - Tiền hàng bán: 12,720K - Tiền lãi góp quỹ: 3,038K Đã Ck vào tk Quỹ chung hôm nay 3,040K (File chi tiết email mẹ Luti và Pham Lam).
 3. Me Minh "meo"

  Cập nhật thông tin gây quỹ của các cá nhân trên FB góp Quỹ chung CSTT

  Ck vào Quỹ chung lãi gây quỹ chả cốm trên fanpage của meduchuy ủng hộ: 8Kg x 30K = 240K, làm tròn 300K. Đã ck ngày hôm nay 10.11.2020.
 4. Me Minh "meo"

  (6.2017~Nay) Thuốc, mỹ phẩm xách tay Pháp từ đợt 25 ~ Nay - 100% lãi ủng hộ quỹ chung

  Em xin phép tổng kết lãi hàng Pháp 29 - Ong Phạm Lam mang về giúp: - Tiền hàng gốc: 27.634.000 (trong đó: Lam mua: 6.726.000 + chị Hằng mua: 20.908.000 - Tiền hàng bán: 38.332.000 - Tiền lãi góp quỹ: 10.698.000 + Chị Lý muathu ck dư 300K góp thêm lãi = Total 11.000.000 Ck vào tk Quỹ chung hôm...
 5. Me Minh "meo"

  (6.2017~Nay) Thuốc, mỹ phẩm xách tay Pháp từ đợt 25 ~ Nay - 100% lãi ủng hộ quỹ chung

  Em xin phép tổng kết lãi hàng Pháp 28: - Tiền hàng gốc: 5.188.000; hai món dư là 1 Omega 3 và 1 Doliprane em ôm luôn để tk cho gọn - Tiền hàng bán: 8.120.000 - Tiền lãi góp quỹ: 2.932.000 - ck vào tk Quỹ chung hôm nay. (File chi tiết email mẹ Luti, mehuungo và Pham Lam).
 6. Me Minh "meo"

  (6.2017~Nay) Thuốc, mỹ phẩm xách tay Pháp từ đợt 25 ~ Nay - 100% lãi ủng hộ quỹ chung

  Em xin phép tổng kết lãi hàng Pháp 27.2 (chị em Loan - bạn chị Hằng mẹ Luti mang về giúp): - Tiền hàng gốc: 7.094.000, trong đó: gửi lại chị Hằng: 6.194.000; 2 lọ Glucosamin OMM đã ck cho em Loan: 900.000 - Tiền hàng bán: 10.130.000 - Tiền lãi góp quỹ: 3.036.000 - đã ck vào tk Quỹ chung hôm...
 7. Me Minh "meo"

  (6.2017~Nay) Thuốc, mỹ phẩm xách tay Pháp từ đợt 25 ~ Nay - 100% lãi ủng hộ quỹ chung

  Em xin phép tổng kết lãi hàng Pháp 27.1 (em Loan bạn chị Hằng mẹ Luti mang về giúp): - Tiền hàng gốc gửi lại chị Hằng: 6.247.000 - Tiền hàng bán: 9.730.000 - Tiền lãi góp quỹ: 3.483.000 - đã ck vào tk Quỹ chung hôm nay. (File chi tiết email mẹ Luti, mehuungo và Pham Lam). Cảm ơn chị Hằng mẹ...
 8. Me Minh "meo"

  (6.2017~Nay) Thuốc, mỹ phẩm xách tay Pháp từ đợt 25 ~ Nay - 100% lãi ủng hộ quỹ chung

  Em xin phép tổng kết lãi hàng Pháp 27: - Tiền hàng gốc gửi lại chị Hằng: 9.295.000 - Tiền hàng bán: 14.920.000 - Tiền lãi góp quỹ: 5.625.000 - đã ck vào tk Quỹ chung hôm nay. (File chi tiết email mẹ Luti, mehuungo và Pham Lam). Một số hàng dư em đã lấy nốt để tổng kết topic cho gọn. Cám ơn...
 9. Me Minh "meo"

  Cập nhật thông tin gây quỹ của các cá nhân trên FB góp Quỹ chung CSTT

  Gây quỹ trên FB 50 tuýp Kem đánh răng Parodontax hàng Nga của chị Hoa mua và gửi về ủng hộ Quỹ chung: - Giá gốc: 75K x 50 = 3.750K - Giá bán: 125K x 50 = 6.250K - Góp quỹ: 2.500K. Em đã ck vào tk Quỹ chung ngày hôm nay. Cảm ơn chị Hoa nhiều lắm! Cảm ơn mehungo Giang Huong Le, Mít Nem Hải Khuê...
 10. Me Minh "meo"

  (6.2017~Nay) Thuốc, mỹ phẩm xách tay Pháp từ đợt 25 ~ Nay - 100% lãi ủng hộ quỹ chung

  Em xin phép tổng kết lãi hàng Pháp 26 - nhận từ bạn chị Hằng mẹ Luti tháng 2.2018: - Tiền hàng gốc gửi lại chị Hằng: 5.937.120 - Tiền hàng bán: 9.500.000 - Tiền lãi góp quỹ: 3.562.880 - đã ck vào tk Quỹ chung hôm nay. (File chi tiết email mẹ Luti, mehuungo và Pham Lam). Cám ơn chị Hằng mẹ...
 11. Me Minh "meo"

  (6.2017~Nay) Thuốc, mỹ phẩm xách tay Pháp từ đợt 25 ~ Nay - 100% lãi ủng hộ quỹ chung

  Em đã vừa ck tổng số tiền lãi 1.775.700 + 17.311.560 = 19.088.000 vào tk Quỹ.
 12. Me Minh "meo"

  (6.2017~Nay) Thuốc, mỹ phẩm xách tay Pháp từ đợt 25 ~ Nay - 100% lãi ủng hộ quỹ chung

  Em xin phép tổng kết: * Hàng Pháp 25.4: - Tiền hàng gốc: 4.614.300 - Tiền hàng bán: 6.390.000 - Tiền lãi góp quỹ: 1.775.700 * Hàng Pháp 25.5: - Tiền hàng gốc: 32.680.760 - Tiền hàng gốc trả lại chị Hằng sau khi trừ đi 1 anh thảo và 1 lọ ong chúa được khuyến mại: 32.038.440 - Tiền hàng bán...
 13. Me Minh "meo"

  (6.2017~Nay) Thuốc, mỹ phẩm xách tay Pháp từ đợt 25 ~ Nay - 100% lãi ủng hộ quỹ chung

  Em xin phép tổng kết hàng Pháp 25.3: Tiền hàng gốc đã bán được trả mehuungo: 5,763K Tiền hàng gốc đã bán được trả mẹ Luti: 8,627K Cước vận chuyển trả mẹ Luti: 40E = 1,080K Tiền hàng đã bán: 19,710K Lãi góp quỹ: 4,240K (File chi tiết email mẹ Luti, mehuungo và Pham Lam). Cám ơn chị...
 14. Me Minh "meo"

  Cập nhật thông tin gây quỹ của các cá nhân trên FB góp Quỹ chung CSTT

  17.11: Gây quỹ kem đánh răng Nga của chị Hoa và chị Giang Hương Lê mehuungo: 33 tuýp x 55K = 1.815K. Đã ck vào tk Quỹ chung.
 15. Me Minh "meo"

  (MS397/CN) 20.3.2013 - Bé Cao Thị Hạnh sn 2001 + bé Cao Đình Ngọc sn 2004 ở Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa - tim bẩm sinh tứ chứng Fallot

  Ðề: (MS397/CN) Bé Cao Thị Hạnh sn 2001 + bé Cao Đình Ngọc sn 2004 ở Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa tim bẩm sinh TF4 Xinh ... bình thường ;) nhưng tim khỏe mạnh là được rồi nhỉ :D .
Top