Nội dung mới nhất bởi MeMilo_Ca Cao

  1. MeMilo_Ca Cao

    (MS194/CN) 08.12.2009 - Bình Định: Cùng giúp cậu bé Trọng Luân (1997) xã Phước Thành ,Tuy Phước, Bình Định - tim bẩm sinh

    Gửi các bố mẹ trong gia đình CSTT ! Có một cháu hoàn cảnh gia đình khó khăn lại đang bị bệnh tim mong các bố mẹ giúp đỡ. Cháu Đỗ Trọng Luân sinh năm 1997 là học sinh lớp 7 trường PTCS Phước Thành, xã Phước Thành huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định.Cháu Luân bị tim bẩm sinh nhưng vì hoàn cảnh rất khó...
Top