Kết quả tìm kiếm

 1. thuyvuong

  Cập nhật danh sách đóng góp từ thiện Chia sẻ tình thương : Từ 09g15' ngày 18.03.2009

  Cập nhật thu chi CSTT tháng 10/2022: https://docs.google.com/spreadshee1ts/d/1KnW4zxazwbSTapcZHcLgWj9qhJ3n4wkLX0IXsgVSn5Q/edit?usp=sharing Nếu có thiếu hoặc sai sót khoản nào, nhờ mọi người phản hồi lại giùm để chúng mình cập nhật. Xin cảm ơn!
 2. thuyvuong

  Cập nhật danh sách đóng góp từ thiện Chia sẻ tình thương : Từ 09g15' ngày 18.03.2009

  07.10.2022 - Nhận 500k 3chiem JoGauLeo ung ho quy 13.10.2022 - Nhận 220k Lam chuyen tien ban 11 hop man xao 29.10.2022 - Nhận 740k From OMM: ck topic gq nuoc giat (Chị Hiển) 31.10.2022 - Nhận 750k LAM chuyen tien chi Minh uh 3kg quat hong bi
 3. thuyvuong

  (MS216/TT) 10.09.2022 CSTT & những người bạn Bàn giao khu bán trú - tổ chức Ngày hội Trung thu cùng các bạn nhỏ PTDT BT TH&THCS Túng Sán,Hoàng Su Phì

  TỔNG KẾT CHUYẾN ĐI (MS216/TT) 10.09.2022 CSTT & những người bạn Bàn giao khu bán trú - tổ chức Ngày hội Trung thu cùng các bạn nhỏ PTDT BT TH&THCS Túng Sán, Hoàng Su Phì, Hà Giang. PHẦN 1: Nhận ủng hộ tiền mặt MS216/TT: 56,170k 02/09/2022 Nguyễn Thị Hương Giang UH MS216 CSTT: 1000K Gửi...
 4. thuyvuong

  Cập nhật danh sách đóng góp từ thiện Chia sẻ tình thương : Từ 09g15' ngày 18.03.2009

  Cập nhật thu chi CSTT tháng 9/2022: https://docs.google.com/spreadshee1ts/d/1KnW4zxazwbSTapcZHcLgWj9qhJ3n4wkLX0IXsgVSn5Q/edit?usp=sharing Nếu có thiếu hoặc sai sót khoản nào, nhờ mọi người phản hồi lại giùm để chúng mình cập nhật. Xin cảm ơn!
 5. thuyvuong

  Cập nhật danh sách đóng góp từ thiện Chia sẻ tình thương : Từ 09g15' ngày 18.03.2009

  08.9.2022 - Nhận 1,374k dự án từ thiện The Teen Tellers Project ủng hộ Chia Sẻ Tình Thương 09.9.2022 - Nhận 200k Lam ck tien 2 ao dong phuc Tung San 12.9.2022 - Nhận 150k chị Chinh chuyen tien ban 5kg ca 14.9.2020 - Nhận 90k LAM chuyen tien lai xi dau ban them 14.9.2020 - Nhận 850k LAM...
 6. thuyvuong

  Cập nhật danh sách đóng góp từ thiện Chia sẻ tình thương : Từ 09g15' ngày 18.03.2009

  12.8.2022 - Nhận 1,000k Dam Thi Mai Lien dong gop quy Chiasetinhthuong Vietnam 16.8.2022 - Nhân 1,000k Shop Chinh chuyen tien gay quy hải sản đảo Phú Quý 16.8.2022 - Nhận 870k Lam ck lai topic quat hong bi 17.8.2022 - Nhận 500k NGUYEN THANH LOAN chuyen tien ung ho cstt 24.8.2022 - Nhận...
 7. thuyvuong

  (MS214/TT) 7.5.2022 CSTT đến Khánh thành khu nhà bán trú- Tặng quà, khám bệnh, chụp ảnh, giao lưu cho 1216 hs trường Chiềng Chung, Mai Sơn, Sơn La

  TỔNG KẾT CHUYẾN ĐI (MS214/TT) 7.5.2022 CSTT đến Khánh thành khu nhà bán trú- Tặng quà, khám bệnh, chụp ảnh, giao lưu cho 1216 hs trường Chiềng Chung, Mai Sơn, Sơn La PHẦN 1: Nhận ủng hộ tiền mặt MS214/TT: 64,260k 15/04/2022 An Nhiên Vũ Ủng hộ MS214: 20,000K Đặng Thu Huyền bạn 4T UH MS214...
 8. thuyvuong

  (MS210/TT)11.01.2022 CSTT & những người bạn đến tặng quà, khám bệnh 760 mầm non và PTDT BT TH&THCS Túng Sán, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Khởi công 2 p

  Trích quỹ: 10,157k 06.01.2022 - CSTT ck 7,056k tien mua kẹo tặng hs trường Túng Sán HSP HG 10.01.2022 - CSTT ck 3,100k tien mua khăn mặt tặng hstrường Túng Sán HSP HG
 9. thuyvuong

  Cập nhật danh sách đóng góp từ thiện Chia sẻ tình thương : Từ 09g15' ngày 18.03.2009

  Cập nhật thu chi CSTT tháng 7/2022: https://docs.google.com/spreadshee1ts/d/1KnW4zxazwbSTapcZHcLgWj9qhJ3n4wkLX0IXsgVSn5Q/edit?usp=sharing Nếu có thiếu hoặc sai sót khoản nào, nhờ mọi người phản hồi lại giùm để chúng mình cập nhật. Xin cảm ơn!
 10. thuyvuong

  Cập nhật danh sách đóng góp từ thiện Chia sẻ tình thương : Từ 09g15' ngày 18.03.2009

  04.7.2022 - Nhận 500k GauJoLeo gop qui 11.7.2022 - Nhận 300k ung ho CSTT tu 0211000487850 BUI THI LAM 13.7.2022 - Nhận 1,000k From OMM: ck lai topic quan ao Carter
 11. thuyvuong

  Cập nhật danh sách đóng góp từ thiện Chia sẻ tình thương : Từ 09g15' ngày 18.03.2009

  Cập nhật thu chi CSTT tháng 6/2022: https://docs.google.com/spreadshee1ts/d/1KnW4zxazwbSTapcZHcLgWj9qhJ3n4wkLX0IXsgVSn5Q/edit?usp=sharing Nếu có thiếu hoặc sai sót khoản nào, nhờ mọi người phản hồi lại giùm để chúng mình cập nhật. Xin cảm ơn!
 12. thuyvuong

  Cập nhật danh sách đóng góp từ thiện Chia sẻ tình thương : Từ 09g15' ngày 18.03.2009

  02.6.2022 - Nhận 700k Lam ck tien thanh ly giay chi Minh Thu ủng hộ 04.6.2022 - Nhận 2,733k Lam ck lai hanh toi Ly Son tháng 5 05.6.2022 - Nhận 2,000k tien dau gia ao dong phuc co chu ky doi tuyen da bong 07.6.2022 - Nhận 2,000k TRAN BA HIEU chuyen tien Nho c LG phan bo 08.6.2022 - Nhận...
 13. thuyvuong

  (MS214/TT) 7.5.2022 CSTT đến Khánh thành khu nhà bán trú- Tặng quà, khám bệnh, chụp ảnh, giao lưu cho 1216 hs trường Chiềng Chung, Mai Sơn, Sơn La

  Tổng kết chi phí của thành viên tham gia chyến đi THU: 46,200k CHI: 36,240k - Mua bảo hiểm: 1,890k - Tiền xe: 25,500k - Ăn sáng:2,540k - Ăn trưa: 6,000k - Tiền nước: 270k THU - CHI= 9,960k Số tiền 9,960k xin phép được ủng hộ cho chuyến đi và sẽ được cập nhật ở phần tổng kết ủng hộ từ thiện...
 14. thuyvuong

  (MS210/TT)11.01.2022 CSTT & những người bạn đến tặng quà, khám bệnh 760 mầm non và PTDT BT TH&THCS Túng Sán, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Khởi công 2 p

  Tổng kết chi phí của thành viên tham gia chyến đi THU: 26,030k CHI: 25,380k - Mua bảo hiểm: 450k - Tiền xe: 12,300k - Ăn sáng tối tại bungalow : 4,100k - Ăn trưa tại trường: 5,000k - Tiền nước, bánh mỳ đi đường: 1,030k THU - CHI= 650k Số tiền còn dư 650k đã ghi nhập quỹ tháng 01/2022
 15. thuyvuong

  Cập nhật danh sách đóng góp từ thiện Chia sẻ tình thương : Từ 09g15' ngày 18.03.2009

  Cập nhật thu chi CSTT tháng 5/2022: https://docs.google.com/spreadshee1ts/d/1KnW4zxazwbSTapcZHcLgWj9qhJ3n4wkLX0IXsgVSn5Q/edit?usp=sharing Nếu có thiếu hoặc sai sót khoản nào, nhờ mọi người phản hồi lại giùm để chúng mình cập nhật. Xin cảm ơn!
 16. thuyvuong

  Cập nhật danh sách đóng góp từ thiện Chia sẻ tình thương : Từ 09g15' ngày 18.03.2009

  09.5.2022 - CSTT ck gia hạn tên miền chiasetinhthuong.com.vn 5 năm 15.5.2022 - Nhận 225k Lam ck tiền bán dung dịch diet khuẩn 18.5.2022 - Nhận 2,600k OMM ck tiền bán áo đồng phục chuyến Sơn La 214
 17. thuyvuong

  Cập nhật danh sách đóng góp từ thiện Chia sẻ tình thương : Từ 09g15' ngày 18.03.2009

  Cập nhật thu chi CSTT tháng 4/2022: https://docs.google.com/spreadshee1ts/d/1KnW4zxazwbSTapcZHcLgWj9qhJ3n4wkLX0IXsgVSn5Q/edit?usp=sharing Nếu có thiếu hoặc sai sót khoản nào, nhờ mọi người phản hồi lại giùm để chúng mình cập nhật. Xin cảm ơn!
 18. thuyvuong

  Cập nhật danh sách đóng góp từ thiện Chia sẻ tình thương : Từ 09g15' ngày 18.03.2009

  24.4.2022 - Nhận 300k thanh lý váy An Đào ủng hộ 24.4.2022 - Nhận 1,230k tiền thanh lý giày Thảo Gấu ủng hộ 26.4.2022 - Nhận 8,826k Lam ck tiền topic chị Hương ủng hộ nông sản T4
 19. thuyvuong

  Cập nhật danh sách đóng góp từ thiện Chia sẻ tình thương : Từ 09g15' ngày 18.03.2009

  08.4.2022 - Nhận 1,325k .Lam ck lai topic thanh ly do cu Jo Gau ủng hộ 09.4.2022 - Nhận 900k Lam ck tien ban vay do An Dao ung ho 09.4.2022 - Nhận 4,400k Lam ck tien lai sp Vuon Duoc Lieu chot den ngay 10.4.2022
Top