(6.2017~Nay) Thuốc, mỹ phẩm xách tay Pháp từ đợt 25 ~ Nay - 100% lãi ủng hộ quỹ chung

660
1
18

CSTT_Gây Quỹ

Moderator
Bảng chia hàng Pháp đợt 25 (25.1) - Chuyến thứ nhất, hàng về tháng 5.2017, chia và giao hàng cuối tháng 5, đầu tháng 6.2017:*** Thông tin nhận chuyển khoản:

Nguyễn Thị Kim Oanh
0021000654749
VCB Thành Công


Tiếp tục nhận đặt hàng cả nhà nhé!
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (6.2017) Thuốc, mỹ phẩm xách tay Pháp đợt 25 - 100% lãi ủng hộ quỹ chung

Em xin phép tổng kết hàng Pháp 25.1:

1. Tiền hàng đã bán: 11.230.000 (theo file đính kèm trên)
2. Tiền hàng gốc đã bán: 6.941.000 (trả mẹ Luti)
3. Cước vận chuyển: 496.000 (trả mẹ Luti)
4. Tiền lãi góp quỹ: (1) - (2) - (3) + 20K (thuhanu ck thừa) = 3.813.000 (đã ck vào tk quỹ)

(Hàng dư 1 L52 và 1 Prohinel chuyển sang Pháp 25.2).
(File chi tiết email mẹ Luti và Pham Lam).

Cám ơn chị Hằng mẹ Luti, chị Hương mehuungo và các thành viên đã ủng hộ topic!
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (6.2017) Thuốc, mỹ phẩm xách tay Pháp đợt 25 - 100% lãi ủng hộ quỹ chung

Em xin phép tổng kết hàng Pháp 25.2:

1. Tiền hàng bán: 14.810.000
2. Tiền gốc: 9.484.000 (trả mẹ Luti)
3. Cước vận chuyển: 496.000 (trả mẹ Luti)
4. Tiền lãi góp quỹ: (1) - (2) - (3) + 10K (thuhanu ck thừa) + 590K Hạnh bạn OMM ủng hộ topic = 5.430.000 (đã ck vào tk quỹ)

(File chi tiết email mẹ Luti, mehuungo và Pham Lam).

Cám ơn chị Hằng mẹ Luti, chị Hương mehuungo và các thành viên đã ủng hộ topic!
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Em xin phép tổng kết hàng Pháp 25.3:

Tiền hàng gốc đã bán được trả mehuungo: 5,763K
Tiền hàng gốc đã bán được trả mẹ Luti: 8,627K
Cước vận chuyển trả mẹ Luti: 40E = 1,080K
Tiền hàng đã bán: 19,710K
Lãi góp quỹ: 4,240K

(File chi tiết email mẹ Luti, mehuungo và Pham Lam).

Cám ơn chị Hằng mẹ Luti, chị Hương mehuungo và các thành viên đã ủng hộ topic!
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Em xin phép tổng kết:

* Hàng Pháp 25.4:
- Tiền hàng gốc: 4.614.300
- Tiền hàng bán: 6.390.000
- Tiền lãi góp quỹ: 1.775.700

* Hàng Pháp 25.5:
- Tiền hàng gốc: 32.680.760
- Tiền hàng gốc trả lại chị Hằng sau khi trừ đi 1 anh thảo và 1 lọ ong chúa được khuyến mại: 32.038.440
- Tiền hàng bán: 49.250.000
- Thêm lãi 100k chị muathu ck dư: 100.000
- Tiền lãi góp quỹ: 17.311.560

(File chi tiết email mẹ Luti, mehuungo và Pham Lam).

Cám ơn chị Hằng mẹ Luti đã giúp mua hàng và gửi hàng về, chị Hương mehuungo, em Thiên Hương, anh Lân Hiếu đã cửu vạn hàng về giúp, cảm ơn các thành viên đã ủng hộ topic!
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Em đã vừa ck tổng số tiền lãi 1.775.700 + 17.311.560 = 19.088.000 vào tk Quỹ.
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Em xin phép tổng kết lãi hàng Pháp 26 - nhận từ bạn chị Hằng mẹ Luti tháng 2.2018:

- Tiền hàng gốc gửi lại chị Hằng: 5.937.120
- Tiền hàng bán: 9.500.000
- Tiền lãi góp quỹ: 3.562.880 - đã ck vào tk Quỹ chung hôm nay.

(File chi tiết email mẹ Luti, mehuungo và Pham Lam).

Cám ơn chị Hằng mẹ Luti đã giúp mua hàng và gửi hàng về, cảm ơn các thành viên đã ủng hộ topic!
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Em xin phép tổng kết lãi hàng Pháp 27:

- Tiền hàng gốc gửi lại chị Hằng: 9.295.000
- Tiền hàng bán: 14.920.000
- Tiền lãi góp quỹ: 5.625.000 - đã ck vào tk Quỹ chung hôm nay.

(File chi tiết email mẹ Luti, mehuungo và Pham Lam). Một số hàng dư em đã lấy nốt để tổng kết topic cho gọn.

Cám ơn chị Hằng mẹ Luti đã giúp mua hàng và gửi hàng về, cảm ơn các thành viên đã ủng hộ topic!
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Em xin phép tổng kết lãi hàng Pháp 27.1 (em Loan bạn chị Hằng mẹ Luti mang về giúp):

- Tiền hàng gốc gửi lại chị Hằng: 6.247.000
- Tiền hàng bán: 9.730.000
- Tiền lãi góp quỹ: 3.483.000 - đã ck vào tk Quỹ chung hôm nay.

(File chi tiết email mẹ Luti, mehuungo và Pham Lam).

Cảm ơn chị Hằng mẹ Luti đã giúp mua hàng và gửi hàng về, cảm ơn em Loan cửu vạn hihi!
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Em xin phép tổng kết lãi hàng Pháp 27.2 (chị em Loan - bạn chị Hằng mẹ Luti mang về giúp):

- Tiền hàng gốc: 7.094.000, trong đó: gửi lại chị Hằng: 6.194.000; 2 lọ Glucosamin OMM đã ck cho em Loan: 900.000
- Tiền hàng bán: 10.130.000
- Tiền lãi góp quỹ: 3.036.000 - đã ck vào tk Quỹ chung hôm nay.

(File chi tiết email mẹ Luti, mehuungo và Pham Lam).

Cảm ơn chị Hằng mẹ Luti đã giúp mua hàng và gửi hàng về, cảm ơn chị em Loan đã giúp mang hàng về dù rất ít cân!
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Em xin phép tổng kết lãi hàng Pháp 28:

- Tiền hàng gốc: 5.188.000; hai món dư là 1 Omega 3 và 1 Doliprane em ôm luôn để tk cho gọn
- Tiền hàng bán: 8.120.000
- Tiền lãi góp quỹ: 2.932.000 - ck vào tk Quỹ chung hôm nay.

(File chi tiết email mẹ Luti, mehuungo và Pham Lam).
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Em xin phép tổng kết lãi hàng Pháp 29 - Ong Phạm Lam mang về giúp:

- Tiền hàng gốc: 27.634.000 (trong đó: Lam mua: 6.726.000 + chị Hằng mua: 20.908.000
- Tiền hàng bán: 38.332.000
- Tiền lãi góp quỹ: 10.698.000
+ Chị Lý muathu ck dư 300K góp thêm lãi = Total 11.000.000
Ck vào tk Quỹ chung hôm nay.

(File chi tiết email mẹ Luti, mehuungo và Pham Lam).
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Em xin phép tổng kết lãi hàng Pháp 30 - (gửi dịch vụ):

- Tiền hàng gốc: 8,114K
- Cước vận chuyển: 1,568K
- Tiền hàng bán: 12,720K
- Tiền lãi góp quỹ: 3,038K

Đã Ck vào tk Quỹ chung hôm nay 3,040K

(File chi tiết email mẹ Luti và Pham Lam).Pháp 30.jpg
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Em xin phép tổng kết lãi hàng Pháp:

** 30.2 - (gửi dịch vụ 1.2021):

- Tiền hàng gốc: 3,105K
- Cước vận chuyển: 672K
- Tiền hàng bán: 4,950K
- Tiền lãi góp quỹ: 1,173K

** 30.3 - (gửi dịch vụ 3.2021):

- Tiền hàng gốc: 4,193K
- Cước vận chuyển: 896K
- Tiền hàng bán: 6,00K
- Tiền lãi góp quỹ: 1,611K

Đã Ck vào tk Quỹ chung hôm nay 1,173K + 1,611K = 2,784K

(File chi tiết email mẹ Luti và Pham Lam).
 
Top