Lời cầu nguyện cho bé Quốc Dũng(21.04.2008) Tổ 7 phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

1,669
0
0

mesubim

New Member
Số mệnh con ngắn ngủi quá... mong rằng con sớm được siêu thoát :whileflower03
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: Lời cầu nguyện cho bé Quốc Dũng(21.04.2008) Tổ 7 phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Cầu mong bé sớm được siêu thoát.
 
3,258
0
36

thuyvuong

Active Member
Ðề: Lời cầu nguyện cho bé Quốc Dũng(21.04.2008) Tổ 7 phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Cầu mong con sớm siêu thoát !
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Lời cầu nguyện cho bé Quốc Dũng(21.04.2008) Tổ 7 phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Na mô a di đà Phật
Na mô a di đà Phật
Na mô a di đà Phật
Cầu cho vong linh bé Quốc Dũng sinh ngày 21.04.2008 sống tại Tổ 7 phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng sớm được siêu thoát.
 
737
0
0

hienvth

New Member
Ðề: Lời cầu nguyện cho bé Quốc Dũng(21.04.2008) Tổ 7 phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Cầu mong bé sớm siêu thoát :whileflower01
 
9,968
20
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Lời cầu nguyện cho bé Quốc Dũng(21.04.2008) Tổ 7 phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Cầu mong bé sớm siêu thoát :whileflower01
Cầu mong bé sớm siêu thoát. :whileflower01
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Lời cầu nguyện cho bé Quốc Dũng(21.04.2008) Tổ 7 phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Cầu mong con sớm siêu thoát, kiếp sau làm người khỏe mạnh :whileflower03 .
 
5,511
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Lời cầu nguyện cho bé Quốc Dũng(21.04.2008) Tổ 7 phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Xin được chia buồn cùng gia đình con! Cầu mong con sớm được siêu thoát!!:whileflower01
 
122
0
0

Nhân Ái

New Member
Ðề: Lời cầu nguyện cho bé Quốc Dũng(21.04.2008) Tổ 7 phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Than ôi... kiếp người ngắn ngủi.

Thắp nén nhang, một nhành hoa trắng. Cầu mong cháu siêu thoát
 
1,122
0
0

SCP

New Member
Ðề: Lời cầu nguyện cho bé Quốc Dũng(21.04.2008) Tổ 7 phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

:whileflower01
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Lời cầu nguyện cho bé Quốc Dũng(21.04.2008) Tổ 7 phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Cầu mong con được siêu thoát.
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Lời cầu nguyện cho bé Quốc Dũng(21.04.2008) Tổ 7 phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

cầu mong con sớm siêu thoát .
 
61
0
0

MeNgocLinh

New Member
Ðề: Lời cầu nguyện cho bé Quốc Dũng(21.04.2008) Tổ 7 phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Xin chia sẻ nỗi đau này cùng gia đình...Mong cho linh hồn bé bỏng của con được siêu thoát.
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Lời cầu nguyện cho bé Quốc Dũng(21.04.2008) Tổ 7 phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Cầu mong bé được siêu thoát :whileflower03
 
2,204
1
0

Nikki

New Member
Ðề: Lời cầu nguyện cho bé Quốc Dũng(21.04.2008) Tổ 7 phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

:whileflower03...xin góp 1 cành hoa...
 
94
0
0

Kinan

New Member
Trả lời: Lời cầu nguyện cho bé Quốc Dũng(21.04.2008) Tổ 7 phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Mong linh hồn con được siêu thoát, con ra đi để sớm trở lại, Quốc Dũng con,...kiếp người sao mong manh và nhanh quá thế!!!
 
Top