Mọi người ơi đây có phải là ngôi nhà hay không ?

3
0
0

Kieunhi.32

New Member
:cstt09:


Đây là nhà em Lô Văn Bảy bản Thanh Bình . Cách đây mấy năm nhà bị cháy bản thân bị thiểu năng trí tuệ nên không có khả năng làm nhà . Đây là ngôi nhà à không phải đây là chiếc giường 4 cha con mẹ con sống hành ngày được thưng bằng mấy tấm phê
n đã bị mục nát . Rất cần lắm sự giúp đỗ của mọi người .

994616_166439506887304_507412823_n.jpg1383168_166439500220638_1779336907_n.jpg
 
Top