Những món quà nhỏ

5,565
7
38

metyruoi

Active Member
Hơn 500 cặp sách tặng trường TH Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

viber_image_2023-10-17_15-35-06-890.jpgviber_image_2023-10-17_15-58-13-691.jpgviber_image_2023-10-17_15-58-13-293.jpgviber_image_2023-10-17_15-58-14-427.jpg


viber_image_2023-10-17_15-35-07-567.jpg
 
5,565
7
38

metyruoi

Active Member
Quần áo và túi sách tặng lớp học tình thương Chùa Đồi, Chương Mỹ
viber_image_2023-10-17_15-35-07-855.jpg
viber_image_2023-10-17_16-11-09-057.jpg


viber_image_2023-10-17_15-35-08-217.jpg


viber_image_2023-10-17_16-11-08-676.jpg
viber_image_2023-10-17_15-43-13-679.jpgviber_image_2023-10-17_15-43-14-378.jpg


viber_image_2023-10-17_15-43-14-965.jpgviber_image_2023-10-17_16-11-11-256.jpg


viber_image_2023-10-17_16-11-10-819.jpg


viber_image_2023-10-17_16-11-10-436.jpg
 
Top