2012 - Mục lục tham khảo - Hoạt động trợ giúp tập thể năm 2012

5,511
7
38

metyruoi

Active Member
(MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật TT - CSTT tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường TH Trung Lý II, xã Trung Lý, Mường Lát, Thanh Hóa

(MS131.1/TT) 08.12.2012 - CSTT tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường TH Trung Lý II, xã Trung Lý, Mường Lát, Thanh Hóa

(MS130.2/TT) 22.9.2012 - Tường thuật TT: CSTT đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

(MS130.1/TT) 22.9.2012 - CSTT đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

(MS129.2/TT) 12.5.2012 - Tường thuật TT: CSTT đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

(MS129.1/TT) 12.05.2012 - CSTT đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

(MS128.2/TT) 07.4.2012 - TT trực tiếp: CSTT đến với các bé DT Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường TH Bằng Thành, xã Bằng Thành, Pắc Nậm, Bắc Cạn

(MS128.1/TT) 07.4.2012 - CSTT đến với các bé DT Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường TH Bằng Thành, xã Bằng Thành, Pắc Nậm, Bắc Cạn

(MS127.2/TT) 25.02.2012 - Tường thuật trực tiếp: CSTT thăm và tặng quà các em học sinh trường tiểu học A Đớt - A Lưới - Thừa Thiên Huế

(MS127.1/TT) 25.02.2012 - CSTT thăm và tặng quà các em học sinh trường tiểu học A Đớt - A Lưới - Thừa Thiên Huế

(MS126.2/TT) 14.01.2012 - Tường thuật TT: CSTT mang không khí ấm áp của ngày Tết đến với đồng bào dân tộc thôn 11, Xuân Long, Yên Bình, Yên Bái

(MS126.1/TT) 14.01.2012 - CSTT mang không khí ấm áp của ngày Tết đến với đồng bào dân tộc thôn 11, Xuân Long, Yên Bình, Yên Bái
 
Sửa lần cuối:
Top