2019 - Mục lục tham khảo – Hoạt động trợ giúp cá nhân - Chữa bệnh năm 2019

5,622
9
38

metyruoi

Active Member
(MS1619/CB) 17.10.2019 bé Lò Thị Như Ý, sn 2019 dân tộc Thái ở Sơn La - tim bẩm sinh - dị dạng bàn chân

(MS1519/CB) 17.10.2019 Bé Bling Đức Chính, dân tộc Cơ Tu, sn 2008 ở Nam Giang, Quảng Nam - tim bẩm sinh

(MS1419/CB) 14.10.2019 Bé Trần Thùy Linh, sn 2018 ở Nghệ An - tim bẩm sinh phức tạp

(MS1319/CB) 02.10.2019 Bé Y Xừ sn 2009 ở bản Cờ Đỏ, Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình - tim bẩm sinh

(MS1219/CB) 24.7.2019 Bé Đồng Anh, sn 2012 tại Phú Thọ - bại não

(MS1119/CB) 24.7.2019 Bùi Ngọc Hưng, sn2003 tại thôn II, Xuân Nam, Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình - tim bẩm sinh

(MS1019/CB) 06.4.2019 Bé Nguyễn Trọng Đức sn 2018 ở thôn Đông, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh - tim bẩm sinh

(MS0919/CB) 21.3.2019 Bé Hồ Thị Thảo, SN 2016, Trà Quân, Tây Trà, Quảng Ngãi - tim bẩm sinh

(MS0819/CB) 21.3.2019 Bé Hồ Thị Hoài, SN 2004, Trà Vân, Tây Trà, Quảng Ngãi - tim bẩm sinh

(MS0719/CB) 21.3.2019 Bé Hồ Văn Linh, SN 2005, Trà Vân - Trà Nham, Tây Trà, Quảng Ngãi - tim bẩm sinh

(MS0619/CB) 21.3.2019 Bé Hồ Thị Vy, sn 2007, Trà Cường, Tây Trà, Quảng Ngãi - tim bẩm sinh

(MS0519/CB) 21.3.2019 Bé Hồ Thị Bích, sn 2005, Trà Vân, Trà Nham, Tây Trà, Quảng Ngãi - tim bẩm sinh

(MS0419/CB) 21.3.2019 Bé Hồ Thị Kiều, sn 2007, Trà Huynh, Trà Nhơn, Trà Bồng, Tây Trà, Quảng Ngãi - tim bẩm sinh

(MS0319/CB) 21.3.2019 Bé Hồ Thị Nhơn, 5 tuổi -Trà Tân- Trà Bồng, Tây Trà, Quảng Ngãi - tim bẩm sinh

(MS0219/CB) 07.3.2019 Bé Sùng Thị Si, thôn Phiêng Đáy, xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang - u lưỡi


(MS0119/CB) 07.3.2019 Bé Phạm Hoài An, xóm Trung Tiến, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - tim bẩm sinh, não úng thủy
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top