23.2 Châu Phú, An Giang

9,910
20
38

ALnML

Super Moderator
Trường Tiểu học A Đào Hữu Cảnh - HS toàn trường 600
Khối 1: 130
Khối 2: 153
Khối 3: 105
Khối 4: 95
Khối 5: 117

Trường Tiểu học B Đào Hữu Cảnh - HS toàn trường 280
Khối 1: 49
Khối 2: 59
Khối 3: 52
Khối 4: 60
Khối 5: 60

HS toàn trường 600/287 nữ

Khối 1: 5 lớp 130/65 nữ
Khối 2: 5 lớp 153/78 nữ
Khối 3: 4 lớp 105/59 nữ
Khối 4: 4 lớp 95/35 nữ
Khối 5: 4 lớp 117/50 nữ

Trường B
Khối 1: 49
Khối 2: 59
Khối 3: 52
Khối 4: 60
Khối 5: 60
quachvannhancp.angiang@gmail.com


Nguyễn Văn Phương <vanphuongbdhc@gmail.com>
 
Top