Cập nhật danh sách đóng góp từ thiện Chia sẻ tình thương : Từ 09g15' ngày 18.03.2009

3,310
5
38

thuyvuong

Active Member
02.10.2023- Chi 1,000k MS0417/CB
14.10.2023- Nhận 30,000k của Nguyễn Bích Chi ủng hộ CSTT
16.10.2023- Nhận 100k Lam chuyển tiền áo đồng phục đi Khao Mang (kho nhà Lam)
19.10.2023- Nhận 840k Lam chuyển tiền lãi bán safron
19.10.2023- Nhận 500k Lam chuyển tiền thanh lý quần áo của Phương Thuận ủng hộ
 
3,310
5
38

thuyvuong

Active Member
07.12.2023- Nhận 1,000k Lam Ck tien thanh ly giay cua Jo Gau
07.12.2023- Nhận 1,000k HANH chuyen khoan cho nhom Chia se tinh thuong
07.12.2023- Nhận 1,300k LAM chuyen tien tien lai safron
25.12.2023- Nhận 3,480k LAM chuyen tien lai topic gao va chi Huong uh 10 bich
 
3,310
5
38

thuyvuong

Active Member
10.01.2024- Nhận 2,700k From OMM: tien ao dong phuc chuyen YB 10.2023
12.01.2024- Nhận 1,000k từ Trí Đức Phạm ( chuyển từ ms0124/CB)
20.01.2024- Nhận 2,000k tiem com Vinh Thu ck CSTT
22.01.2024- Nhận 1,022k LAM chuyen tien hanh ly son t1.24
22.01.2024- Nhận 400k LAM chuyen tien thanh ly noi chien chi Tam Tran uh
22.01.2024- Nhận 4,933k LAM chuyen tien lai topic cac loai tra cua DLSS t12.23
22.01.2024- Nhận 840k SCP gây quỹ 3 hộp sữa hạt
22.01.2024- Nhận 320k SCP gây quỹ dầu xanh con ó
23.01.2024- Nhận 500k Bao An ủng hộ các bạn nhỏ
24.01.2024- Nhận 1,365k LAM chuyen tien lai dlss dot 1 thang 1.2024
27.01.2024- Nhận 2,000k bs Nhuận đhy ủng hộ
27.01.2024- Nhận 500k Anh Bảo ủng hộ
27.01.2024- Nhận 2,000k Quán Lão Mộc ủng hộ
27.01.2024- Nhận 3,000k gây quỹ rượu liên hoan tất niên
30.01.2024- Nhận 4,100k Fr OMM: ao chuoi Muong Lat 1.2024
31.01.2024- Trích quỹ 109,849k MS222/TT
 
Top