Cập nhật danh sách đóng góp từ thiện Chia sẻ tình thương : Từ 09g15' ngày 18.03.2009

3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
07.3.2022- Nhận 1,000k chi e Gau-Jo-Leo ung ho qui
07.3.2022- Nhận 3,850k Thu Ha Snobel ck tien lai banh bot loc gay quy
11.3.2022- Nhận 400k Em Mai uh CSTT
13.3.2022- Nhận 250k Hương ớt ck Tien lai hat sen
14.3.2022- Nhận 5,190k E Lam ck tien lai saffron do chi Tho khoi xuong
14.3.2022- Nhận 2,200k tien ban cu hoa do Song Viet ung ho
14.3.2022- Nhận 785k E Lam ck lai hanh toi t3
16.3.2022- Nhận 2,000k MAI HANG chuc mung sinh nhat CSTT 18 tuoi
17.3.2022- Nhận 2,022k Tuyến Hiếu CMSN CSTT 18 tuoi (2,022,183)
17.3.2022- Nhận 3,182k Mung Sinh Nhat CSTT 18 tuoi - Em Toet (3,182,022)
17.3.2022- Nhận 1,832k Em Linhmeo chuc mung sinh nhat CSTT (1,832,022)
17.3.2022- Nhận 1,832k Duong Bibidixedap Chuc mung sinh nhat CSTT
17.3.2022- Nhận 2,911k mung sn chiasetinhthuong của Cúc 291179 (2,911,790)
18.3.2022- Nhận 1,000k An Tu ck ung ho CSTT
19.3.2022- Nhận 5,000k Benh nhan Hoang Thi Ky ung ho quy
21.3.2022- CSTT ck 342k tien gia han ten mien Chiasetinhthuong.net
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
18.3.2022- Nhận 1,000k chị Đỗ Hiển chúc mừng sinh nhật CSTT
18.3.2022- Nhận 1,000k chị Nguyet Anh chúc mừng sinh nhật CSTT
19.3.2022- Nhận 5,000k Benh nhan Hoang Thi Ky ung ho quy
21.3.2022- CSTT ck 342k tien gia han ten mien Chiasetinhthuong.net
30.3.2022- Nhận 2,600k Lam ck lai topic tai nghe
30.3.2022- Nhận 400k lam Ck 2 set lan hue do Song Viet ung ho
31.3.2022- Nhận 7,910k Lam ck tien lai hai san Con Dao t3
31.3.2022- Nhận 2,000k tiền lãi gửi tiết kiệm
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
08.4.2022- Nhận 1,325k .Lam ck lai topic thanh ly do cu Jo Gau ủng hộ
09.4.2022- Nhận 900k Lam ck tien ban vay do An Dao ung ho
09.4.2022- Nhận 4,400k Lam ck tien lai sp Vuon Duoc Lieu chot den ngay 10.4.2022
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
24.4.2022- Nhận 300k thanh lý váy An Đào ủng hộ
24.4.2022- Nhận 1,230k tiền thanh lý giày Thảo Gấu ủng hộ
26.4.2022- Nhận 8,826k Lam ck tiền topic chị Hương ủng hộ nông sản T4
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
09.5.2022- CSTT ck gia hạn tên miền chiasetinhthuong.com.vn 5 năm
15.5.2022- Nhận 225k Lam ck tiền bán dung dịch diet khuẩn
18.5.2022- Nhận 2,600k OMM ck tiền bán áo đồng phục chuyến Sơn La 214
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
02.6.2022- Nhận 700k Lam ck tien thanh ly giay chi Minh Thu ủng hộ
04.6.2022- Nhận 2,733k Lam ck lai hanh toi Ly Son tháng 5
05.6.2022- Nhận 2,000k tien dau gia ao dong phuc co chu ky doi tuyen da bong
07.6.2022- Nhận 2,000k TRAN BA HIEU chuyen tien Nho c LG phan bo
08.6.2022- Nhận 3,540k Lam ck lai hai san Con Dao t5
28.6.2022- Nhận 340k Lam ck lai safron
30.6.2022- Nhận 2,000k tiền lãi gửi tiết kiệm
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
04.7.2022- Nhận 500k GauJoLeo gop qui
11.7.2022- Nhận 300k ung ho CSTT tu 0211000487850 BUI THI LAM
13.7.2022- Nhận 1,000k From OMM: ck lai topic quan ao Carter
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
12.8.2022- Nhận 1,000k Dam Thi Mai Lien dong gop quy Chiasetinhthuong Vietnam
16.8.2022- Nhân 1,000k Shop Chinh chuyen tien gay quy hải sản đảo Phú Quý
16.8.2022- Nhận 870k Lam ck lai topic quat hong bi
17.8.2022- Nhận 500k NGUYEN THANH LOAN chuyen tien ung ho cstt
24.8.2022- Nhận 100,000k Chuong trinh hoa nhac THEM YEU THUONG xin gui tang 100 trieu cho quy Chia Se Tinh Thuong
30.8.2022- Nhận 3,000k Benh nhan Pham Van Xuyen bs LH ung ho quy CSTT
30.8.2022- Nhận 3,000k BN Phung Minh Ha bsy LH ung ho quy CSTT
31.8.2022- Trích quỹ 10,157k https://chiasetinhthuong.org/dienda...an-hoang-su-phi-ha-giang-khoi-cong-2-p.11922/
31.8.2022- Trích quỹ 440k https://chiasetinhthuong.org/dienda...dt-bt-th-thcs-tung-san-hoang-su-phi-hg.11935/
31.8.2022- Trích quỹ 242,759k https://chiasetinhthuong.org/dienda...-hs-truong-chieng-chung-mai-son-son-la.11938/
31.8.2022- Nhận 14,645k Lam ck lãi topic gây quỹ sen Huế
31.8.2022- Nhận 9,300k Lam ck lãi topic gây quỹ DLSS
31.8.2022- Nhận 1,250k Lam ck tiền bán tất An Đào ủng hộ
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
08.9.2022- Nhận 1,374k dự án từ thiện The Teen Tellers Project ủng hộ Chia Sẻ Tình Thương
09.9.2022- Nhận 200k Lam ck tien 2 ao dong phuc Tung San
12.9.2022- Nhận 150k chị Chinh chuyen tien ban 5kg ca
14.9.2020- Nhận 90k LAM chuyen tien lai xi dau ban them
14.9.2020- Nhận 850k LAM chuyen tien ban 12 hop saffron
14.9.2020- Nhận 2,900K OMM ck tien ao dong phuc chuyen HSP 10.9
16.9.2022- Nhận 2,000k LE THI PHUONG DONG chuyen tien chia se tinh thuong
19.9.2022- Nhận 300k TRINH XUAN CUONG Chuyen tien ao CSTT 99
20.9.2022- Nhận 1,350k From OMM: lai gq mat ong (Sói)
25.9.2022- CSTT ck cho be Chuong ms0222 (tiền đi lại chữa bệnh tại Sơn La)
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
07.10.2022- Nhận 500k 3chiem JoGauLeo ung ho quy
13.10.2022- Nhận 220k Lam chuyen tien ban 11 hop man xao
29.10.2022- Nhận 740k From OMM: ck topic gq nuoc giat (Chị Hiển)
31.10.2022- Nhận 750k LAM chuyen tien chi Minh uh 3kg quat hong bi
 
Top