Cập nhật danh sách đóng góp từ thiện Chia sẻ tình thương : Từ 09g15' ngày 18.03.2009

3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
01.7.2021- Nhận 2,784k OMM ck lai hang Phap 30.2 va 30.3
03.7.2021- Nhận 380k Lam Ck tien lai topic quat hong bi
07.7.2021- Nhận 1,700k tiền bán sim đt Dương Bibidixedap ủng hộ
14.7.2021- Nhận 150k tien ban son chi Giang Huong Le ung ho
25.7.2021- Nhận 225k LAM chuyen tien lai quat hong bi dot 2
25.7.2021- Nhận 30,034k LAM chuyen tien lai sach bs Lan Hieu
25.7.2021- Nhận 500k Hoa Sữa ck lãi tỏi đen
27.7.2021- Nhận 2,380k Lam ck lai topic sung ca thang 7
27.7.2021- Nhận 3,600k chị Loan Tran ck tien lai ban sen
27.7.2021- Nhận 28,030k Lam ck lai sen chot het thang 7
27.7.2021- Nhận 9,465k Lam ck lai cac topic của Dược liệu Sóc Sơn chot het t7
28.7.2021- Nhận 526k tiền lãi gửi tiết kiệm online
30.7.2021- Nhận 560k tiền bán 7kg đậu đen bạn Hồng Tiệp-Pleiku gửi ủng hộ
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
02.8.2021- Nhận 1,000k Chi Nguyen Nguyet Anh uh quy (nhan tu chi Hien)
05.8.2021- Nhận 1,000k An Tu chia se quy CSTT
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
02.8.2021- Nhận 1,000k Chi Nguyen Nguyet Anh uh quy (nhan tu chi Hien)
05.8.2021- Nhận 1,000k An Tu chia se quy CSTT
05.8.2021- CSTT ck mua 200 bo vinguard co seam + 200 bo 4 mon xanh: 34,000
15.8.2021- Nhận 300k bạn Tuệ Bảo Pleiku gửi ủng hộ
17.8.2021- Nhận 7,500k tiền lãi chị Chinh gây quỹ mỳ nưa và giấy gấu VN ( bao gồm cả tiền của 1 số bạn ck dư ủng hộ quỹ)
28.8.2021- Nhận 526k tiền lãi gửi tiết kiệm online
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
01.9.2021- Nhận 1000k của bạn Cao Thuý Nga ủng hộ: Nghé Ỉn góp quỹ
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
01.9.2021- Nhận 200k của bạn giấu tên ủng hộ CSTT
28.9.2021- Nhận 1,500k Tri duc pham ck lãi gạo đồ
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
06.10.2021- Nhận 2,000k của chị Hiển góp quỹ tiền bán hàng
07.10.2021- CK 4,500k gia hạn tên miền Chisetinhthuong.org (3 năm + 2 năm km)
26.10.2021- Nhận 650k Lam ck tien ban 3c sach va thanh ly 2 thoi son
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
15.11.2021- Nhận 2,175k của chị Hương Vàng Hàng Đào ủng hộ.
17.11.2021- Nhận 450k Lam Ck quy chung tien ban 3 lo nhung tuan loc chi Giang Huong Le tặng.
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
04.12.2021- Nhận 1,000k DONG NAT ung ho CSTT. M1 nhieu may man1,000
08.12.2021- Nhận 555k E Lam ck tien lai ban cam555
10.12.2021- Nhận 300k Duong ck tien lai ban sim300
10.12.2021- Nhận 3,387 LAM chuyen tien ban sach bs Lan Hieu3,387
18.12.2021- Nhận 1,000k Dong Nat ung ho ngay 18 thang 12 nam 20211,000
20.12.2021- Nhận 500k Cau Chuyen Tu Trai Tim ung ho Quy (bạn Nguyen Thi Thu Hien ck)500
22.12.2021- Nhận 12,325k Lam ck tien lai gay quy sp VDL het thang 1212,325
31.12.2021- Nhận 2,000k tiền lãi gửi tiết kiệm online2,000


MS207/TT
03.6.2021- CSTT ck mua 400 bo Vin 2000pro: 50,00050,000
05.8.2021- CSTT ck mua 200 bo vinguard co seam + 200 bo 4 mon xanh: 34,00034,000
01.9.2021- CSTT mua 2000 khẩu trang N95: 46,00046,000
20.12.2021Hoan tra quy tien ung cho chuong trinh Ms 207-34,328
31.12.2021Trích quỹ95,672
 
Sửa lần cuối:
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
01.01.2022- Nhận 8,000k Lai topic gq hong say Mecunlinh ck
01.01.2022- Nhận 5,000k Ha Snobel ck lai gay quy tương sấu
01.01.2022- Nhận 1,000k Dong Nat Le Ha CMNM CSTT
03.01.2022- CSTT ck 373 gia han ten mien chiasetinhthuong.org
11.01.2022- Nhận 2,055k Ha Hoasua ck lai topic hong 2021
11.01.2022- Nhận 600k From OMM: 3 ao khoac cstt chuyen 11.1.2022
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
19.01.2022- Nhận 5,000k Bà Trần Thị Tuất gửi ủng hộ CSTT
22.01.2022- Nhận 400k tiền lãi gây quỹ cá Côn Đảo lần 2
29.01.2022-Nhận 3,267k Lam ck lai topic hanh toi Ly Son
29.01.2022- Nhận 2,925k LAM chuyen tien lai topic sp vuon DL SS
31.01.2022- Nhận 650k tiền xe dư chuyến 210/TT
31.01.2022- Nhận 1,470k Mit nhon CK tien lai Tieu Chan Thuy
31.01.2022- Nhận 1,720k Mit nhon Ck tien Gay Quy muoi rua xoang
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
01.02.2022- Nhận 2,002k Nguyen Thuy Duong lixi cstt
01.02.2022- Nhận 1,022k Linh meo uh Cstt
01.02.2022- Nhận 25,000k NGO THANH HA ck tien lai gay quy hong say
03.02.2022- Nhận 5,000k Ag chuc Tet Cstt
03.02.2022- Nhận 2,000k chị Hiển gop quy
 
Top