Em đang có 4 thẻ EZlink Singapore không dùng đến

741
0
16
Thẻ em mua hôm 5/8. Bác nào sắp đi Sing thì liên hệ với em (hoặc PM) mà lấy dùng cho đỡ phí 5$ deposit ạ
 
Top