Gây quỹ với sản phẩm Amway

159
0
0

manhkiet

New Member
Minh moi tham gia la nha phan phoi cua cong ty TNHH Amway Viet Nam, minhf da doc cac quy tac cua amway va duoc biet amway khong cho phep su dung cac sam pham cua amway voi muc dich gay quy vi vay minh thong bao de admin xem xet co nen go muc ban hang amway gay quy.

muc 4.19 trong cac quy tac ung xu cua cong ty AMWAY Viet Nam: Gay Quy: nha phan phoi khong duoc su dung san pham cua amway de phuc vu cho cac hoat dong gay quy. Viec gay quy bao gom, nhung khong gioi han doi voi viec ga gam mua san pham hay dich vu cua Amway voi loi giai thich rang toan bo hoac mot phan khoan tien lai, tien thu duoc, Hoa Hong hay loi nhuan co duoc tu viec ban nhung san pham do se dem lai loi ich cho mot nhom, to cuc hay mot muc dich cu the.
 
659
0
16

admin

Administrator
Thành viên BQT
Ðề: gây quỹ với sảm phẩm amway

Cám ơn thông tin của bạn! Admin sẽ liên hệ với thành viên khởi xướng topic gây quỹ đó để thống nhất cách giải quyết cho topic.

Thân!
 
Top