MS 189TT - Giao lưu, tặng quà khám bệnh tại -Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

167
0
16

fduydn

Member
Tây Trà là huyện mới tách lập từ vùng đất phía tây huyện Trà Bồng kể từ đầu năm 2004. Huyện nằm ở vị trí xa xôi nhất của tỉnh Quảng Ngãi, đời sống kinh tế còn hết sức khó khăn.
Tây Trà là huyện miền núi ở phía tây - tây bắc tỉnh Quảng Ngãi. Phía đông giáp huyện Trà Bồng; phía tây và bắc giáp huyện Trà My (tỉnh Quảng Nam); phía nam giáp hai huyện Sơn Hà, Sơn Tây. Diện tích 336,8km2. Dân số 15.520 người (năm 2005). Mật độ dân số 46 người/km2(1). Đơn vị hành chính trực thuộc gồm có 9 xã, tên các xã đều lấy chữ Trà làm đầu như ở huyện Trà Bồng (Trà Phong, Trà Quân, Trà Khê, Trà Thanh, Trà Thọ, Trà Lãnh, Trà Nham, Trà Xinh, Trà Trung), với 37 thôn;

Trong chương trình tháng 3 này, CSTT sẽ đến giao lưu tặng quà cho các em học xinh tại tại Xã Trà Phong và Trà Nham.

Xã Trà Phong có 7 thôn: Trà Nga, Trà Niêu, Gò Rô, Hà Riềng, Trà Bung, Trà Na, Trà Reo.
Xã Trà Nham có 4 thôn: Trà Cương, Trà Huynh, Trà Long, Trà Vân;
Từ tỉnh lỵ Quảng Ngãi đến Tây Trà khoảng 90km.


Bài báo về huyện tây trà
http://baodansinh.vn/len-tay-tra-huyen-ngheo-nhat-nuoc-d47767.html
Link ảnh tiền trạm
https://drive.google.com/open?id=1ThXmvKY94bGg_9LYC7xjQ2mfiF-08v-N
Danh sách học sinh
https://drive.google.com/open?id=1unA3rjkURzVclgVmP64c_gEgntxYjLje
 
9,910
20
38

ALnML

Super Moderator
*** Nhóm 1 : Điểm chính 618 học sinh (xã Trà Nham) (123+305+190)
- Mẫu giáo: 123 hoc sinh (Nam: 56em. Nữ: 67 em)
Lớp trẻ 3 tuổi: 48em: (Nam: 23em. Nữ: 25 em)
Lớp trẻ 4 tuổi: 32em: (Nam: 13em. Nữ: 19 em)
Lớp trẻ 5 tuổi: 43em: (Nam: 20em. Nữ: 23 em)
- Cấp 1: 305 hoc sinh (Nam: 166em. Nữ: 139 em)
Lớp 1: 66 em: (Nam: 37em. Nữ: 29 em)
Lớp 2: 59 em: (Nam: 25em. Nữ: 34 em)
Lớp 3: 63 em: (Nam: 35em. Nữ: 28 em)
Lớp 4: 64 em: (Nam: 39em. Nữ: 25 em)
Lớp 5: 53 em: (Nam: 30em. Nữ: 23 em)
- Cấp 2: 190 hoc sinh (Nam: 95em. Nữ: 95 em)
Lớp 6: 38 em: (Nam: 19em. Nữ: 19 em)
Lớp 7: 54 em: (Nam: 24em. Nữ: 30 em)
Lớp 8: 69 em: (Nam: 35em. Nữ: 34 em)
Lớp 9: 29 em: (Nam: 17em. Nữ: 12 em)

*** Nhóm 2: Trà Bao (Gần nhất – 119 học sinh) - Trà Phong II
- Tiểu học 76
L1: 16 em , nam 10, nữ 6.
L2: 9 em, nam 5, nữ 4...
L3: 15 em...nam 10, nữ 5:
L4: 19 em, nam 10, nữ 9...
L 5: 17 em, 7 nam 10 nữ.
- Mầm non: 43 em.

***Nhóm 3 - Điểm giữa 211 học sinh.
- Cấp 1: Tổng 40 em;
L1. 10 em, nam 5, nữ 5..
L2: 11 em, nam 5, nữ 6,..
L5: 19 em: nam 11, nữ 8.
- Mầm non; 27 em: nam 12, nữ 15.
- Cấp 2: 144 hoc sinh
Lớp 6: 41 em: (Nam: 22em. Nữ: 19 em)
Lớp 7: 32 em: (Nam: 18em. Nữ: 14 em)
Lớp 8: 36 em: (Nam: 16em. Nữ: 20 em)
Lớp 9: 35 em: (Nam: 22em. Nữ: 13 em)

***Nhóm 4 – Trà Na (xa nhất ) : Tổng 81 học sinh.
- Cấp 1- 54 em: 29 nam, 25 nữ gồm :
L1: 13 em: nam 6, nữ 7
L2: 6 em: nữ 1, nam 5
L3: 17 em, nam 7, nữ 10
L4: 18 em: nam 11, nữ 8.
- Mầm non: 27 em: nam 12, nữ 15
 
9,910
20
38

ALnML

Super Moderator
MG 123 + 43 + 27 + 27 = 220
TH : 305 + 190 + 76 + 40 +144+ 54 = 809

*** Nhóm 1 : Trà Nham - Điểm chính 618 học sinh (123+305+190)
- Mẫu giáo: 123 hoc sinh
Lớp trẻ 3 tuổi: 48em
Lớp trẻ 4 tuổi: 32em
Lớp trẻ 5 tuổi: 43em

Lớp 1: 66 em:
Lớp 2: 59 em:
Lớp 3: 63 em:
Lớp 4: 64 em:
Lớp 5: 53 em:

Lớp 6: 38 em:
Lớp 7: 54 em:
Lớp 8: 69 em:
Lớp 9: 29 em:

*** Nhóm 2: Trà Bao - Trà Phong II (Gần nhất – 119 học sinh (43+ 76 )
- Mầm non: 43 em.
3 tuổi: 13
4 tuổi: 13
5 tuổi: 17
- Tiểu học
L1: 16 em
L2: 9 em
L3: 15 em
L4: 19 em
L 5: 17 em


***Nhóm 3 - - Trà Phong II - Điểm giữa 211 học sinh. (27+40+144)
- Mầm non; 27 em
3 tuổi, 1 nam, 5 nữ... 6
4 tuỏi: 6 nam 2 nữ... 8
5 tuổi, 4nam, 2 nữ. 6
L1. 10 em
L2: 11 em
L5: 19 em

Lớp 6: 41 em:
Lớp 7: 32 em:
Lớp 8: 36 em:
Lớp 9: 35 em:

***Nhóm 4 – Trà Na - Trà Phong II (xa nhất ) : Tổng 81 học sinh. (27+54)
- Mầm non: 27 em
3 tuổi 12 em
4 tuổi: 7 em
5 tuổi 8 em
- Tiểu học
L1: 13 em
L2: 6 em
L3: 17 em
L4: 18 em
 
Sửa lần cuối:
Top