(MS 475/CN M) 10.2016 trợ giúp ăn uống cho Đinh Thị Mây ở Mù Căng Chải và Giàng A Huy ở Mộc Châu chấn thương mắt

9,980
20
38

ALnML

Super Moderator
Dình Thị May, 2t, người dân tộc ở Mù Cang Chải, viêm tổ chức hốc mắt. Cháu bị sưng mắt hơn ba tháng, thối hốc mắt bố mẹ mới cho đi khám vì mẹ mới sinh bé hơn 2 tháng nên nhà bận. Cháu vào viện ngày 20/10, ra viện ngày 1/11.

Giàng A Huy, người dân tốc sống tại Mộc Châu, 8t, nghịch dao chọc vào mắt đã mổ một lần ngày 18/8 lần đó không có bảo hiểm gia đình thanh toán hết 20tr lần này mổ lại vì nhiễm trùng giác mạc nhưng đã có bảo hiểm. Bố mẹ cả hai cháu đều làm ruộng và cả hai cháu đều có bảo hiểm y tế. Nhập viện ngày 20/10 ra viện ngày 27/10
 
2,015
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: (MS 475/CN M) 10.2016 trợ giúp ăn uống cho Đinh Thị Mây Mù Căng Chải và Giàng A Huy Mộc Châu chấn thương mắt

Chi tiết hỗ trợ ăn uống như sau:

Bệnh nhân Giàng A Huy:
từ 20 -> 27/10/2016
+ Ăn sáng: 1 x 20K = 20K
+ Ăn trưa: 8 x 25K = 200K
8 x 30K = 240K
+ Ăn tối: 7 x 25K = 175K
7 x 30K = 210K
Tổng: 845K

Bệnh nhân Dình Thị May:
Từ 20/10 -> 1/11/2016
+ Ăn sáng: 1 x 20K = 20K
+ Ăn trưa: 13 x 25K = 325K
13 x 30K = 390K
+ Ăn tối: 12 x 25K = 300K
12 x 30K = 360K

Tổng: 1.395K

------------------------------------------

Tổng tiền trợ giúp 2 bệnh nhân: 845K + 1.395 = 2.240 K
 
Top