(MS0717/CB) 07.5.2017- Em Leih, sn 2003, trường THCS Hà Tây, huyện Chưpah, Gia Lai - Hẹp van động mạch

167
0
16

fduydn

Member
(MS0717/CB) 07.5.2017- Em Leih, sn 2003, trường THCS Hà Tây, huyện Chưpah, Gia Lai - Hẹp van động mạch

Em Leih là học sinh Trường Hà Tây được CSTT và bác sĩ phát hiện bị tim bẩm sinh trong chuyển sàng lọc tim tháng 3/2017 tại Huyện Chuph - Gia Lai

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top