(MS479/CNBT) 05.12.2016 Bảo trợ bé Lia sn 2011 mồ côi cha mẹ ở cùng bà 80 tuổi ở bản Pắng Sẳng A, xã Chiềng Kheo, Mai Sơn, Sơn La

94
0
6

hnm

Member
Cập nhật thông tin nhận từ cô Hải Yến:
-----
Tháng 7/2019 với bảo trợ 500k cho bé Lia, bản Pắng Sẳng B, Chiềng Kheo, Mai Sơn, Sơn La. Con đã đc nhận:
Gạo 10kg 140k
Thịt lợn 2,kg 140k
Đậu phụ 10k
Mỳ 2 kg 40k
Tiền 170
Tổng 500k
Hình ảnh có thể có: 2 người

 
94
0
6

hnm

Member
Cập nhật thông tin nhận từ cô Hải Yến:
-----
Tháng 8/2019 với bảo trợ 500k cho bé Lia , bản Pắng Sẳng A, Chiềng Kheo, Mài Sơn, SL. Em đã mua:
Gạo 10kg 140k
Thịt 2 kg 160k
Mỳ tôm 1 thùng 62k
Tiền mặt 140k
Tổng 500k
Hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng
 
94
0
6

hnm

Member
Cập nhật thông tin nhận từ cô Hải Yến:
------
Tháng 9/2019 với bảo trợ 500k cho bé Lia, bản Pắng Sẳng A xã Chiềng Kheo, Mai Sơn , Sơn La. Em đã mua:
Gạo 10kg 125k
Sữa 1 thùng 188k
Đậu phụ 10k
Thịt 2,2 kg 190k
Tổng 500k
Số tiền 500k tháng đi học em đã mua :
cặp 1 chiếc 50k
Vở 10 quyển 50k
Bút 20k
Tổng 120k
Còn 380k em để xem nhà trg thu tiền j ko em nộp cho con.

 
94
0
6

hnm

Member
Cập nhật thông tin nhận từ cô Hải Yến:
-----
Tháng 10/2019 với bảo trợ 500k cho bé Lia, bản Pắng Sẳng A, xã Chiềng Kheo, Mai Sơn, Sơn La. Em đã mua :
Gạo 15kg 200k
Mỳ Hảo Hảo 95k
Thịt 2kg 200k
Còn 25k em thêm 25k đưa bà 50k để bà tự mua thêm đồ ăn.
Hình ảnh có thể có: 2 người

 
94
0
6

hnm

Member
Cập nhật thông tin từ cô Hải Yến:
-----
Tháng 11/2019 với bảo trợ 500k cho bé Lia, nhà con ở bản Pắng Sẳng A, Chiềng Kheo, Mai Sơn, Sơn La. Con đã đc nhận:
Gạo 15kg 195k
Mỳ tôm 95k
Thịt 1,2kg 156k
Đậu phụ 10k
Tiền 50k
Tổng 500k
Hình ảnh có thể có: 1 người

 
94
0
6

hnm

Member
Cập nhật thông tin nhận từ cô Hải Yến:
----
Tháng 12/2019 với bảo trợ 500k cho bé Lia nhà con ở bản Pắng Sẳng A, xã Chiềng Kheo, Mai Sơn, Sơn La. Con đã đc nhận:
Gạo 10kg 140k
Thịt 1,2 kg 150k
Mỳ 1 thùng 95k
Đâụ phụ 10k
Tiền mặt 110k
Tổng 500k
Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng
 
94
0
6

hnm

Member
Cập nhật thông tin nhận từ cô Hải Yến:
----
Tháng 1 và tết năm 2020 với bảo trợ 1 triệu cho bé Lia, bản Pắng Sẳng A xã Chiềng Kheo, Mai Sơn, Sơn La, em đã mua:
Gạo nếp ngon 10 kg 250k
Thịt lợn 3kg 420k
Bánh, kẹo, sữa 100k
Tiền mặt 230k
Tổng 1 triệu k
Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời

 
94
0
6

hnm

Member
Cập nhật thông tin nhận từ cô Hải Yến:
-----
Tháng 2/2020 với bảo trợ 500k cho bé Lia bản Pắng Sẳng A xã Chiềng Kheo, Mai Sơn, Sơn La. Còn đã đc nhận:
Thịt lợn 3 kg 390k
Sữa 2 dây 50k
Mỳ 3 gói 30k
Cam 1 kí 30k
Bánh 1 gói 10k
Tổng 500k.
Con lớn khôn từng ngày biết tự vệ sinh cá nhân sạch sẽ..

 
94
0
6

hnm

Member
Cập nhật thông tin nhận từ cô Hải Yến:
-----
Tháng 3/2020 với bảo trợ 500k cho bé Lia nhà con ở bản Pắng sẳng A xã Chiềng Kheo, Mai Sơn, Sơn La. Con đã đc nhận:
Gạo 10 kg 150k
Thịt 1,1 Kg 140k
Đậu phụ 10k
Mỳ 1 thùng 65k
Tiền mặt 150k
Tổng 515k
Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

 
94
0
6

hnm

Member
Cập nhật thông tin nhận từ cô Hải Yến:
-----

Tháng 4/2020 với bảo trợ 1 triệu đồng cho 3 ae bé Sênh, nhà các con ở bản Nà Lằn xã Chiềng Ve, Mai Sơn, Sơn La. Các con đã đc nhận:
Gạo 25kg *13,5 =337k
Mỳ hảo hảo 95k
Cá khô 0,35kg và muối 3 gói 45k (món trong túi bé gái nhận)
Trứng vịt 50 quả 125k (bé giữa nhận) em đóng trấu vào khỏi vỡ ạ.
Tổng 600k
Như vậy với 2 tr k em mua làm 3 tháng.
Đang mùa dịch, kinh tế toàn xh bị ảnh hưởng sấu vậy Sang tháng 5 em sẽ mua mỗi tháng giảm 1/2 bt là 500k để món bảo trợ của con đc lâu hơn ạ.
Cứ mỗi lần em đến là trẻ em kéo nhao 1 lát đầy sân, bọn trẻ cùng mừng và thích đc ăn kẹo của em lắm

 
94
0
6

hnm

Member
Cập nhật thông tin nhận từ cô Hải Yến:
-----
Tháng 5/2020 với bảo trợ 500k cho bé Lia, bản Pắng Đã A, xã Chiềng Kheo, Mai Sơn, Sơn La. Bà cháu con đã đc nhận:
Gạo 15kg =225
Thịt 1kg 150
2kg mì trăng 34k
Tiền mặt 100k
Tổng 509k
Hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trẻ em

 
94
0
6

hnm

Member
Cập nhật thông tin từ cô Hải Yến:
----
Tháng 6/2020 với bảo trợ 500k cho bé Lia nhà con ở bản Pắng Sẳng A, xã Chiềng Kheo, Mai sơn, Sơn La. Con đã đc nhận:
Gạo 15 kí 225k
Thit lợn 1 kí 150k
Mỳ tôm 1 thùng 95k
Tiền mặt 30k
Tổng 500k
Hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trẻ em

 
94
0
6

hnm

Member
Cập nhật thông tin từ cô Hải Yến:
----
Tháng 7/2020 với bảo trợ 500k cho bé Lia, nhà con ở bản Pắng Sẳng A xã Chiềng Kheo, Mài Sơn, Sơn La. Con đã đc nhận:
Mỳ 1 thùng 64k
Xà phòng 56k
Mỳ sợi 2 gói to 40k
Mỳ tôm cung đình 6 gói 36k
Dầu gội đầu 3 dây 30k
Bánh bông lan 1 hộp 35k
Sữa MC tươi 2 dây 56k
Mỳ chính 1 gói 20k
Tiền mặt 164k
Tổng 500k

 
94
0
6

hnm

Member
Cập nhật thông tin từ cô Hải Yến:
----
Tháng 10/2020 với bảo trợ 500k cho bé Lia nhà con ở bản Pắng Sắng A, Chiềng Kheo, Mai Sơn, Sơn La. Còn đã đc nhận
Gạo 10 kí 140k
Thịt 1,4 kí 140k
Mỳ 1 thùng 95k
Bột canh 3 gói 12k
Mỳ chính 1 gói 20k
Đưa bà 100k
Tổng 500k

 
94
0
6

hnm

Member
Cập nhật thông tin nhận từ cô Hải Yến:
-----
Tháng 11/2020 với bảo trợ 500k cho bé Lia, nhà con ở bản Pắng Sẳng A, xã Chiềng Kheo, Mai Sơn, Sơn La. Còn đã đc nhận
Gạo 10 kí 150k
Thịt 1,5 kí 150k
Mỳ 1 thùng 95k
Đậu phụ 10k
Tiền 100k
Tổng 500k
Cuộc sống của 2 bà cháu có đủ cơm ăn có cả thịt và gia vị. Tháng 12 tháng 1 hàng năm là tết của ng Mông, bà đã có xèng mua nguyên liệu vải vóc chỉ thêu về thêu váy mới cho Lia và cho cả bà.. bà vui mừng lém, nụ cười luôn nở trên nét mặt già nua rắn rỏi vì sương gió..bé Lia con lớn khôn và nhanh nhẹn tháo vát, con học lớp 3 và đc cô giáo khen chăm ngoan học tốt. Con thạo tiếng phổ thông, giỏi tiếng Mông con làm phiên dịch viên mỗi khi em đến nhà con..

 
94
0
6

hnm

Member
Cập nhật thông tin từ cố Hải Yến:
----

Tháng 12/2020 với bảo trợ 500k cho bé Lia, nhà con ở bản Pắng Sẳng A xã Chiềng Kheo, Mai Sơn, Sơn La. Con đã đc nhận:
Gạo 10 kí 150k
Thịt lợn 200k
Mỳ gạo 30k
Đậu phụ 10k
110k xèng mặt
Tổng 500k
Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 
Top