Thông báo về việc đánh mã số các hoạt động trợ giúp Cá nhân

659
0
16

admin

Administrator
Thành viên BQT
Chào các thành viên,

Để tiện cho việc theo dõi các hoạt động trợ giúp cá nhân của CSTT, mỗi hoạt động cá nhân sẽ được đánh 1 mã số; mã số này sẽ bắt đầu từ năm 2004 - khi Nhóm từ thiện CSTT bắt đầu các hoạt động từ thiện trợ giúp cá nhân đầu tiên của mình.

Việc đánh mã số không phân biệt vùng miền của các hoạt động đó; Mọi hoạt động từ thiện trợ giúp cá nhân được tiến hành dưới danh nghĩa CSTT, do các đầu cầu được chỉ định của CSTT khởi xướng và thực hiện, đều được đánh mã số. Những hoạt động trợ giúp cá nhân không được khởi xướng bởi các đầu cầu, nhưng được sự nhất trí đa số của thành viên, và sử dụng Quỹ CSTT, cũng đều được đánh mã số.

Mã số sẽ được thể hiện dưới hình thức như sau: (MS.../CN) Ngày... tháng... năm... - Tiêu đề topic.

Lưu ý:

1. MS.../CN: viết tắt của Mã số ... / Cá nhân.

2. Ngày ... tháng ... năm: là ngày mà hoạt động từ thiện trợ giúp cá nhân đó được khởi xướng.

3. Các trường hợp trợ giúp cá nhân có 2 hay nhiều topic sẽ vẫn chung 1 mã số, phân biệt bằng số thứ tự .1, .2, .3, ... vd MS1.1 - MS1.2, số thứ tự sẽ được đánh theo ngày tháng mở topic.

Thân mến,
Admin.
 
Top