Cập nhật danh sách đóng góp từ thiện Chia sẻ tình thương : Từ 09g15' ngày 18.03.2009

3,246
0
36

thuyvuong

Active Member
01.7.2021- Nhận 2,784k OMM ck lai hang Phap 30.2 va 30.3
03.7.2021- Nhận 380k Lam Ck tien lai topic quat hong bi
07.7.2021- Nhận 1,700k tiền bán sim đt Dương Bibidixedap ủng hộ
14.7.2021- Nhận 150k tien ban son chi Giang Huong Le ung ho
25.7.2021- Nhận 225k LAM chuyen tien lai quat hong bi dot 2
25.7.2021- Nhận 30,034k LAM chuyen tien lai sach bs Lan Hieu
25.7.2021- Nhận 500k Hoa Sữa ck lãi tỏi đen
27.7.2021- Nhận 2,380k Lam ck lai topic sung ca thang 7
27.7.2021- Nhận 3,600k chị Loan Tran ck tien lai ban sen
27.7.2021- Nhận 28,030k Lam ck lai sen chot het thang 7
27.7.2021- Nhận 9,465k Lam ck lai cac topic của Dược liệu Sóc Sơn chot het t7
28.7.2021- Nhận 526k tiền lãi gửi tiết kiệm online
30.7.2021- Nhận 560k tiền bán 7kg đậu đen bạn Hồng Tiệp-Pleiku gửi ủng hộ
 
3,246
0
36

thuyvuong

Active Member
02.8.2021- Nhận 1,000k Chi Nguyen Nguyet Anh uh quy (nhan tu chi Hien)
05.8.2021- Nhận 1,000k An Tu chia se quy CSTT
 
3,246
0
36

thuyvuong

Active Member
02.8.2021- Nhận 1,000k Chi Nguyen Nguyet Anh uh quy (nhan tu chi Hien)
05.8.2021- Nhận 1,000k An Tu chia se quy CSTT
05.8.2021- CSTT ck mua 200 bo vinguard co seam + 200 bo 4 mon xanh: 34,000
15.8.2021- Nhận 300k bạn Tuệ Bảo Pleiku gửi ủng hộ
17.8.2021- Nhận 7,500k tiền lãi chị Chinh gây quỹ mỳ nưa và giấy gấu VN ( bao gồm cả tiền của 1 số bạn ck dư ủng hộ quỹ)
28.8.2021- Nhận 526k tiền lãi gửi tiết kiệm online
 
3,246
0
36

thuyvuong

Active Member
01.9.2021- Nhận 1000k của bạn Cao Thuý Nga ủng hộ: Nghé Ỉn góp quỹ
 
3,246
0
36

thuyvuong

Active Member
01.9.2021- Nhận 200k của bạn giấu tên ủng hộ CSTT
28.9.2021- Nhận 1,500k Tri duc pham ck lãi gạo đồ
 
3,246
0
36

thuyvuong

Active Member
06.10.2021- Nhận 2,000k của chị Hiển góp quỹ tiền bán hàng
07.10.2021- CK 4,500k gia hạn tên miền Chisetinhthuong.org (3 năm + 2 năm km)
26.10.2021- Nhận 650k Lam ck tien ban 3c sach va thanh ly 2 thoi son
 
3,246
0
36

thuyvuong

Active Member
15.11.2021- Nhận 2,175k của chị Hương Vàng Hàng Đào ủng hộ.
17.11.2021- Nhận 450k Lam Ck quy chung tien ban 3 lo nhung tuan loc chi Giang Huong Le tặng.
 
Top