Cập nhật danh sách đóng góp từ thiện Chia sẻ tình thương : Từ 09g15' ngày 18.03.2009

3,258
0
36

thuyvuong

Active Member
07.3.2022- Nhận 1,000k chi e Gau-Jo-Leo ung ho qui
07.3.2022- Nhận 3,850k Thu Ha Snobel ck tien lai banh bot loc gay quy
11.3.2022- Nhận 400k Em Mai uh CSTT
13.3.2022- Nhận 250k Hương ớt ck Tien lai hat sen
14.3.2022- Nhận 5,190k E Lam ck tien lai saffron do chi Tho khoi xuong
14.3.2022- Nhận 2,200k tien ban cu hoa do Song Viet ung ho
14.3.2022- Nhận 785k E Lam ck lai hanh toi t3
16.3.2022- Nhận 2,000k MAI HANG chuc mung sinh nhat CSTT 18 tuoi
17.3.2022- Nhận 2,022k Tuyến Hiếu CMSN CSTT 18 tuoi (2,022,183)
17.3.2022- Nhận 3,182k Mung Sinh Nhat CSTT 18 tuoi - Em Toet (3,182,022)
17.3.2022- Nhận 1,832k Em Linhmeo chuc mung sinh nhat CSTT (1,832,022)
17.3.2022- Nhận 1,832k Duong Bibidixedap Chuc mung sinh nhat CSTT
17.3.2022- Nhận 2,911k mung sn chiasetinhthuong của Cúc 291179 (2,911,790)
18.3.2022- Nhận 1,000k An Tu ck ung ho CSTT
19.3.2022- Nhận 5,000k Benh nhan Hoang Thi Ky ung ho quy
21.3.2022- CSTT ck 342k tien gia han ten mien Chiasetinhthuong.net
 
3,258
0
36

thuyvuong

Active Member
18.3.2022- Nhận 1,000k chị Đỗ Hiển chúc mừng sinh nhật CSTT
18.3.2022- Nhận 1,000k chị Nguyet Anh chúc mừng sinh nhật CSTT
19.3.2022- Nhận 5,000k Benh nhan Hoang Thi Ky ung ho quy
21.3.2022- CSTT ck 342k tien gia han ten mien Chiasetinhthuong.net
30.3.2022- Nhận 2,600k Lam ck lai topic tai nghe
30.3.2022- Nhận 400k lam Ck 2 set lan hue do Song Viet ung ho
31.3.2022- Nhận 7,910k Lam ck tien lai hai san Con Dao t3
31.3.2022- Nhận 2,000k tiền lãi gửi tiết kiệm
 
3,258
0
36

thuyvuong

Active Member
08.4.2022- Nhận 1,325k .Lam ck lai topic thanh ly do cu Jo Gau ủng hộ
09.4.2022- Nhận 900k Lam ck tien ban vay do An Dao ung ho
09.4.2022- Nhận 4,400k Lam ck tien lai sp Vuon Duoc Lieu chot den ngay 10.4.2022
 
Top